Read More
Keusahawanan, Strategi Bisnes, Tips Trick Bisnes

Bagaimana Menetapkan Harga Jualan yang Boleh DiterimaPelanggan

Penentuan harga jualan dapat mempengaruhi samada produk yang anda jual akan laku atau tidak. Harga sesuatu produk merupakn antara faktor-faktor utama kejayaan sesuatu perniagaan. Para pelanggan lebih cenderung membeli sesuatu produk jika ia dipasarkan dengan...

Read more

Read More
Keusahawanan, Pinjaman

7 PERKARA YANG ANDA PERLU TAHU JIKA HENDAK MEMINJAM TEKUN

  TEKUN Nasional yang dahulunya di kenali sebagai Yayasan TEKUN Nasional adalah merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang diwujudkan pada 9 November 1998. Matlamat penubuhan TEKUN Nasional adalah untuk menyediakan  kemudahan...

Read more