Read More
Keusahawanan, Strategi Bisnes, Tips Trick Bisnes

Bagaimana Menetapkan Harga Jualan yang Boleh DiterimaPelanggan

Penentuan harga jualan dapat mempengaruhi samada produk yang anda jual akan laku atau tidak. Harga sesuatu produk merupakn antara faktor-faktor utama kejayaan sesuatu perniagaan. Para pelanggan lebih cenderung membeli sesuatu produk jika ia dipasarkan dengan...

Read more

Read More
Strategi Bisnes

Tips Perusahaan SME (Small & Medium Enterprise) Dalam Bidang Minuman

Bidang perusahaan minuman mempunyai potensi yang baik untuk diceburi. Perusahaan ini merupakan salah satu jenis perusahaan SME yang mempunyai ramai penggemar. Produk minuman ini dihasilkan bertujuan bagi memenuhi kehendak pasaran terhadap keperluan asas tersebut. Walaupun...

Read more