Lupa Password

Anda terlupa password? Jangan bimbang, sila ikuti langkah berikut untuk mendapatkan password yang baharu.

Klik link ini: http://www.usahawan.com/my-account/lost-password

 

1

 

Masukkan alamat e-mail anda anda gunakan semasa mendaftar akaun dengan Usahawan.com, kemudian tekan tombol  “Reset Password”

 

2

 

Link konfirmasi kemudiannya akan dikirim ke alamat email anda. Klik link konfirmasi tersebut.

 

4

 

Anda seterusnya akan di bawa ke satu halaman di mana anda perlu memasukkan password yang baru.

 

5

 

Setelah selesai, anda boleh terus login ke akaun Usahawan.com

 

6