Seminar Asas Keusahawanan

Pengenalan

Bidang keusahawanan adalah di antara perkara yang penting kepada individu, pembangunan masyarakat, pembangunan negara dan agama. Melalui seminar ini, peserta mampu untuk mengaplikasikan aspek-aspek keusahawanan dalam diri setiap individu dan berkemahiran serta berani untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan yang diminati.

.

Objektif Seminar

1-  Membuka minda dan merangsang semangat keusahawanan di kalangan para peserta agar menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya pilihan.

2- Mengubah mentaliti peserta kepada “start small” dan “from zero to hero” dalam perniagaan

3- Peserta akan didedahkan tentang ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya.

4- Peserta diterapkan dengan perkara penting untuk menjadi seorang usahawan berjaya.

5- Melahirkan usahawan yang berdaya-saing dan berani mencuba untuk memulakan perniagaan.

6- Peserta di persiapkan mengenai pendedahan elemen keusahawanan mengikut bidang masing-masing.

 

Durasi Seminar

Durasi seminar selama 1 hari.

 

Peserta Akan Mempelajari

1- Pengukuhan terhadap nilai keusahawanan dalam diri.

2-Mempersiapkan diri dari segi mental dan fizikal untuk bergelar usahawan.

3- Memotivasikan diri peserta.

4- Persediaan untuk menjadi usahawan yang teguh dan berprinsip.