Read More
Keusahawanan, Strategi Bisnes, Tips Trick Bisnes

Bagaimana Menetapkan Harga Jualan yang Boleh DiterimaPelanggan

Penentuan harga jualan dapat mempengaruhi samada produk yang anda jual akan laku atau tidak. Harga sesuatu produk merupakn antara faktor-faktor utama kejayaan sesuatu perniagaan. Para pelanggan lebih cenderung membeli sesuatu produk jika ia dipasarkan dengan...

Read more